Wilt u het maximale uit uw presentaties halen en gehoord worden door uw collega's? Spelen de zenuwen u soms parten en wilt u dit meer onder controle krijgen?

Mensen overtuigen met uw stem is een groot onderdeel van een goede presentatie. Boeiend en impactvol presenteren hangt af van een aantal factoren. Het volume dat u gebruikt, is bepalend voor uw overtuigingskracht. Ook de snelheid waarmee u spreekt, het ritme van de woorden, de toonhoogte en of u stiltes laat vallen zijn bepalende factoren voor uw overtuigingskracht. Een wisselende en intelligente intonatie zorgt ervoor dat uw boodschap duidelijker overkomt. Naast deze verbale aspecten, is non-verbale communicatie minstens even belangrijk. 

Uit onderzoek blijkt dat overtuigende sprekers een opvallend aantal kenmerken gemeen hebben in de wijze waarop zij hun stem gebruiken. Zij spreken luider dan normaal, hun spreektempo is laag, zij hanteren korte zinnen, herhalen deze en hun toonhoogte is laag. Als belangrijkste impactfactor hanteren zij stiltes. 

       Een aantal tips: 

1.

Vind de juiste houding. Een goede houding is variëren in houdingen. Beweeg dynamisch en spreek uw publiek aan. 

2.

Spreek op een gepaste luidheid. Een luide, heldere stem komt overtuigender over dan een zachte stem. 

3.

Behoud een natuurlijke toonhoogte. Veel mensen gaan spontaan hoger spreken als ze luider praten. Oefen om toonhoogte en luidheid te kunnen loskoppelen.

4.

Een traag spreektempo komt duidelijker over. Let wel op dat je varieert in tempo en hou het dynamisch. 

5.

Hou uw zinnen kort en bondig. Herhaal belangrijke zinnen of statements. 

6.

De kracht van stiltes. Een adempauze of stilte is een temporeel accent in uw intonatie dat nadrukt legt op hetgene wat erna komt. 

7.

Intentioneel spreken. Spreken met intentie houdt in dat je de juiste zaken gaat beklemtonen en achter uw boodschap staat. 

Any questions? Contact us!

vocallogopedie@gmail.com       +32 (0)479 688 853       

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

© 2017 Vocal Logopedie - Alle rechten voorbehouden